Kolejne szkolenie :)

Zaczęły się mnożyć, bo trzeba iść za ciosem, skoro pierwsze było fajne (a było!!!!), to będzie i drugie. Tutaj chyba mogę uchylić rąbka tajemnicy i napisać Wam, czego się m. in. będzie można dowiedzieć:

Dlaczego w niektórych artykułach naukowych wstęp to introduction, a w innych background? Dlaczego cel to czasem aim, niekiedy objective, a w innych przypadkach purpose? Od czego zależą te i inne różnice między artykułami naukowymi? 

- chorobowość, zapadalność, zachorowalność, występowanie - czy są to synonimy, czy zupełnie odrębne koncepty? co z umieralnością i śmiertelnością?

- badanie kliniczne: clinical research, clinical study, clinical trial a może clinical assessment? Każda z tych odpowiedzi jest poprawna... w zależności od kontekstu. W jakim kontekście każdej z nich jest "do twarzy"?

... i wiele innych.


Termin: 19 – 20 lutego 2018
PROGRAM:
Szkolenie dwudniowe
Czas trwania zajęć:   10:00- 17:15
Temat:
Wstęp do badań klinicznych i statystyki w badaniach naukowych.
 • Schematy badań klinicznych
 • Dokumentacja badań klinicznych
 • Role poszczególnych osób pracujących w badaniach klinicznych
 • Metodologia badań naukowych (badania ilościowe i jakościowe)
 • Podstawowe metody analizy statystycznej wyników badania
 • Koncept EBM
W trakcie zajęć – tłumaczenie przykładowych dokumentów badań klinicznych oraz opisów ich wyników po analizie statystycznej.
UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:
 • Uczestnik rozumie podstawowe koncepty związane z prowadzeniem badań klinicznych
 • Uczestnik zna podstawowe rodzaje i schematy badań klinicznych
 • Uczestnik zna nazwy i zakres podstawowych dokumentów związane z prowadzeniem badań klinicznych
 • Uczestnik zna podstawowe metody analizy statystycznej wyników badań
 • Uczestnik rozumie koncept EBM i podstawowe pojęcia z zakresu EBM
 • Uczestnik zna i potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczących terminologii medycznej
Zapraszamy tłumaczy zainteresowanych przekładem medycznym, bez względu na poziom doświadczenia w dziedzinie.

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:
700 PLN – zapisy i płatność  06.12.2017 – 07.12.2017
800 PLN – zapisy i płatność do 16.02.2018 
(ostateczny termin zapisów 16.02.2018)

Prowadzący:
Karolina Kalisz, BA (Hons), MSc, MBPsS
Wieloletni tłumacz medyczny pisemny i konferencyjny, magister psychologii (University of Sunderland) pracująca na część etatu w szpitalu psychiatrycznym. www.medical-interpreter.plwww.medical-interpreter.blogspot.com

Opłata obejmuje materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

Termin ostateczny nadsyłania zgłoszeń i dokonywania płatności: 16.02.2018
Wpłaty prosimy przekazywać na konto:
IDEA BANK
83 1950 0001 2006 4829 3510 0002
Linguini Agnieszka Kreduszyńska-Kamionka
Sieradzka 7/103, 45-304 Opole
NIP: PL 626-256-11-45

W razie niemożności wzięcia udziału w Warsztatach potrącamy 50% wpłaconej kwoty.
Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń warsztaty nie odbędą się.

Linguini zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.

Zajęcia odbędą się w Sali szkoleniowej przy Placu św. Sebastiana 3 w Opolu.
Na zajęcia należy zabrać komputer przenośny.
Zapraszamy, bo WARTO!

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Agony Aunt #1 "Jak podszkolić terminologię medyczną?"

Karta informacyjna leczenia szpitalnego - szkolenie ONLINE z zakresu tłumaczeń medycznych

rzeczy nieOCZYwiste, czyli szkolenie z tłumaczenia tekstów okulistycznych, 26-27 stycznia 2019r w Opolu!!!