Ogłoszenie


Przekład pod lupą

STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA PRZEKŁADOZNAWCZA KOŁA NAUKOWEGO TRANSLATE IT

Studenckie koło naukowe Translate IT! działające przy Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić studentów oraz doktorantów na konferencję przekładoznawczą pt. „Przekład pod lupą”.

Konferencja poświęcona będzie problemom, jakie napotyka tłumacz podczas pracy z tekstem.

W szczególności interesować nas będą następujące zagadnienia:

1. Przekład literacki
2. Przekład specjalistyczny:
a. Tłumaczenia przysięgłe
b. Tłumaczenia ustne
c. Przekład audiowizualny oraz audiodeskrypcja

Konferencja odbędzie się 1 i 2 czerwca 2013r. w Warszawie w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów na Małym Dziedzińcu UW (budnek nr 25 na mapie).

Referaty powinny być wygłoszone po polsku lub po angielsku i trwać około 15min., lecz nie dłużej niż 20min. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji komputer, projektor oraz sprzęt nagłaśniający.

Prosimy o przesyłanie abstraktów (max. 200 słów, w języku polskim lub angielskim) na adres translateit.uw@gmail.com do 5 maja 2013r. Abstrakt powinien zawierać tytuł wystąpienia oraz imię i nazwisko referenta, kierunek studiów, uniwersytet.

Opiekunowie naukowi koła Translate It zastrzegają sobie prawo poddania abstraktów wstępnej ocenie i selekcji najlepszych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji oraz szczegółowy program zostaną przesłane do 13 maja.

Referenci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy na stronę koła na portalu Facebook, gdzie zostaną umieszczone informacje na temat konferencji i innych przedsiewzięć http://www.facebook.com/translateit.uw

W przypadku wątpliwości prosimy o kierowanie pytań na adres translateit.uw@gmail.com lub do organizatorów.

Opiekunowie naukowi koła Translate IT!:

dr hab. Anna Cetera
dr Magdalena Kizeweter

Organizatorzy konferencji:

Karolina Krajewska karolinakrajewska@onet.pl
Karolina Zborzyńska kzborzynska@gmail.com

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Agony Aunt #1 "Jak podszkolić terminologię medyczną?"

Karta informacyjna leczenia szpitalnego - szkolenie ONLINE z zakresu tłumaczeń medycznych

rzeczy nieOCZYwiste, czyli szkolenie z tłumaczenia tekstów okulistycznych, 26-27 stycznia 2019r w Opolu!!!